top of page
miten mukaan hiljaiset paikat

Miten mukaan?

Palvelunkäyttäjälle

Miten voit erilaisten palveluiden käyttäjänä itse vaikuttaa melutasoon ja hiljaisuuteen?

Palveluntarjoajalle

Tarjoamalla hiljaisempaa ääniympäristöä voi erottautua ja saavuttaa uudenlaista kilpailuetua.

Palvelunkäyttäjälle

Iltalehden toimittaja Linda Rantanen testasi desibelimittaria muun muassa ravintolassa ja kaupassa. Pääset artikkeliin tästä.​

Miten pääset Hiljaiset paikat -toimintaan mukaan?
 • kartoita oman alueesi musiikittomia paikkoja ja ilmianna ne meille

 • pyydä kahvilan tai ravintolan henkilökuntaa laittamaan musiikkia hiljemmalle tai kokonaan pois

 • ehdota muuta palvelua (kampaamo, ruokakauppa, harrastustoiminta) kokeilemaan hiljaisempia palveluita

 • kerro Hiljaiset paikat -sivustosta ihmisille

 • levitä Hiljaiset paikat -sivuston linkkiä omilla some-kanavillasi

 • tilaa meiltä Hiljaiset paikat -tarroja ja jaa niitä tilaisuuden tullen tutuille, palveluntarjoajille tai paikkoihin, joissa kuljet

 • mittaa desibelejä julkisissa palveluissa ja tule tietoiseksi eri paikkojen äänitasojen eroista, mittausohjeet

hälyisässä ravintolassa ei kuule puhetta
Jos musiikki häiritsee sinua tai sen takia on vaikea kommunikoida tai keskittyä, voit aina kysyä työntekijältä, voisiko musiikkia hiljentää, tai jopa laittaa kokonaan pois.

Miten kahvilan tai ravintolan ääniympäristöä voi arvioida?

MISTÄ TIETÄÄ, että äänitasot tilassa ovat maltilliset? Tai mistä tietää, että ääniympäristö on miellyttävä ja laadukas? Toiset meistä ovat herkempiä melulle. Kyse on siis jossain määrin subjektiivisesta asiasta. Yksi tärkeä mittari onkin meidän oma kokemuksemme.

Ollessasi paikassa, voit pohtia seuraavia asioita
 • Millaisena koet paikan äänimaailman, onko se miellyttävä vai häiritseekö siinä jokin?

 • Onko tilassa helppo puhua vai täytyykö ääntä korottaa?

 • Pystytkö keskittymään kirjoittamiseen tai muuhun tarkkaavuutta vaativaan toimeen?

 • Koetko paikassa ollessasi rentoutuvasi vai tuletko hermostuneeksi tai ärtyneeksi?

 • Onko paikassa taustamusiikkia? Onko se mieleistä ja soiko se sopivalla voimakkuudella?

Tuore väitöstutkimus selvitti vastenmielisen musiikin vaikutuksia. Pääset tutkimuksesta kertovaan artikkeliin tästä.​

Desibelien mittaaminen

JOKAINEN MEISTÄ voi myös mitata desibelejä vapaa-ajan paikoissa maksuttomalla desibelimittarilla, jonka voi ladata sovelluskaupasta. Voit etsiä desibelimittaria sovelluskaupasta esimerkiksi nimillä desibelimittari, äänimittari tai tai sound meter. Desibelien mittaaminen puhelimella ei vastaa ammattilaisen tekemää mittausta ja tulos on siten vain suuntaa antava. On tärkeä huomioida, että eri hetkinä samassa tilassa äänitasot voivat vaihdella paljonkin. Nykytiedon valossa myös hiljaisemmat äänet voivat aiheuttaa terveysongelmia, joten siinäkin mielessä desibelit ovat vain yksi näkökulma paikan ääniympäristön arviointiin. Voit tutustua mittaamisohjeeseen tästä. Alta löytyy taulukko, jonka avulla voit vertailla saamiasi mittauslukemia.

Vinkkejä desibelien mittaamiseen
 • Katso että mittaamishetkellä puhelin on vähintään puolen metrin päässä seinästä.

 • Tee mittaus oleskeluvyöhykkeellä, eli noin pään korkeudella.

 • Seuraa hetki tilan ääniä ja mittaa desibelit, kun äänimaisema on tasainen. Jos vaikka viereisessä pöydässä vauva itkee, se voi nostaa desibelit hetkellisesti todella korkeiksi.

 • Älkää puhuko mittaamishetkellä pöydässä, jossa mittaus tehdään.

desibelien mittaaminen

Desibelitaulukko

30-35 DB Kirjasto

WHO:n suosittelema äänitaso esim. kouluissa

50-55 DB Rauhallinen työtila

40 % ihmisistä kokee keskittymiskykynsä heikentyneen

VAIKUTUS HYVINVOINTIIN: Kohonnut verenpaine, univaikeuksia sekä kielteisiä vaikutuksia keskittymiseen, mielialaan, jaksamiseen

65 DB Meluisa työtila

Keskimääräinen äänitaso luokkahuoneissa ja toimistoissa

VAIKUTUS HYVINVOINTIIN: Kohonnut sydän- ja verisuonitautiriski

70-85 DB Tieliikenne, ravintolat

Kuulosuojainten käyttö suositeltavaa pitkäaikaisessa altistuksessa

VAIKUTUS HYVINVOINTIIN: Voi vahingoittaa kuuloa, kolesterolin kohoaminen

Lue lisää desibeleistä ja vapaa-ajan melusta kuuloliiton sivuilta

Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessa toivotaan lisää hiljaisia vaunuja juniin. Lue kirjoitus

Palveluntarjoajalle

Brittiläinen kauppaketju tarjoaa hiljaisia ostostunteja:

Laadukkaalla ja terveellisellä ääniympäristöllä voi olla vaikutuksia esimerkiksi asiakasuskollisuuteen, sillä miellyttäväksi koettuun paikkaan halutaan tulla uudelleen. Laadukas ääniympäristö on myös osa saavutettavuutta. Palvelussa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, joutuvatko asiakkaat normaalin keskustelun sijaan kurottelemaan toistensa puoleen tai korottamaan ääntä puhuessaan.

Tarjoamalla hiljaisempaa ääniympäristöä voi
 • Olla uudella, tärkeällä tavalla saavutettava ja esteetön

 • Vahvistaa paikan brändimielikuvaa vastuullisuudesta ja kestävyydestä

 • Olla mukana kehittämässä ja toteuttamassa uudenlaisia palveluja

 • Erottautua ja saavuttaa kilpailuetua

 • Saavuttaa asiakasuskollisuutta

 • Tarjota ihmisten kohtaamisille laadukkaat puitteet

 • Tarjota asiakkaille mahdollisuus paeta kaupungin hälyä

 • Tarjota omille työntekijöille hyvinvointia tukevan työympäristön

hiljaisessa ravintolassa voi nautiskella

USKOMME, ETTÄ laadukas ja terveellinen ääniympäristö vapaa-ajan palvelussa tulee tulevaisuudessa olemaan yksi kestävä ja vetovoimainen tapa erottautua kaupunkien palvelutarjonnassa. On hyvin mahdollista, että tiedon lisääntyessä kuluttajat alkavat arvostaa hiljaisempia paikkoja yhä enemmän. On mahdollista, että hiljaisempi ääniympäristö tullaan jatkossa yhdistämään yrityksen vastuullisuuteen, luotettavuuteen ja kestävyyteen.

MUSIIKILLA ON oma tärkeä roolinsa vapaa-ajalla, eikä Hiljaiset paikat suinkaan pyri tekemään kaikista paikoista musiikittomia. Toisinaan paikoissa, joissa musiikki on olennainen osa paikan tarjontaa, sen toteutus on myös ammattimaista ja siten laadukasta. Musiikkia soittavat paikat ovat tärkeä osa kaupungin vapaa-ajan paikkojen tarjontaa, DJ-kulttuurista ja elävästä musiikista puhumattakaan.

 

TAUSTAMUSIIKIN TOTEUTUS ei kuitenkaan ole ongelmatonta, eikä läheskään aina onnistunutta. Jos tilaa ei ole akustoitu ja siellä on jo ennestään muita ääniä ja hälyä,  musiikki voi tuoda tilaan oman häiritsevän lisänsä. Pahimmassa tapauksessa lopputulos voi olla päinvastainen kuin mitä musiikilla on alun perin lähdetty hakemaan.

 

Tällöin jo musiikin hiljentäminen, poistaminen tai sijoittaminen vain tiettyyn osaan tilaa voi rauhoittaa ääniympäristöä huomattavasti. Yksi vaihtoehto on jättää musiikki kokonaan pois.

HILJAISET PAIKAT LANSEERAA vuoden 2023 aikana Musiikiton paikka -merkin. Kyseessä on merkki, jonka palvelusta vastaava yrittäjä tai tilaisuuden järjestäjä voi kiinnittää ovenpieleen tai nettisivuilleen tiedottaakseen kävijöille, että kyseessä on paikka, jossa ei soiteta taustamusiikkia. Musiikittomuuden voi myös ajoittaa tiettyyn ajanjaksoon päivästä. Merkkiä voi käyttää myös paikka, jossa musiikki on kohdennettu vain tietyille alueille tilassa tai jossa musiikki voidaan laittaa asiakkaan pyynnöstä pois.

 

Lue Musiikiton paikka -merkistä lisää tästä.

 

Hiljaiset paikat pitää yllä myös listaa musiikittomista paikoista. Ilmianna palvelusi listalle tästä.

Nokialla tarjotaan hiljaisia saunavuoroja. YLE kirjoittaa asiasta:

Ammattimainen akustointi ja äänisuunnittelu

Hyvä akustiikka on tärkein tekijä miellyttävämmän ääniympäristön saavuttamiseksi. Jos musiikkia tai musiikittomia peiteääniä halutaan käyttää, ammattimaisen äänisuunnittelun merkitys korostuu. Joskus musiikilla pyritään peittämään puhetta tai muuta epämieluisaa hälyä, jotta ihmiset voisivat jutella rauhassa ilman, että puhe kantautuu viereiseen pöytään. Joihinkin tiloihin epämiellyttävien äänien peittäminen musiikittomilla ratkaisuilla saattaa olla musiikkia parempi vaihtoehto. Musiikittomilla peiteäänillä voi yhtä lailla luoda intiimiyttä. Musiikittomista vaihtoehdoista voi tiedustella äänisuunnittelun asiantuntijalta. 

HILJAISET PAIKAT HAASTATTELI akustiikan ja äänisuunnittelun asiantuntijoita ja poimi niistä parhaat vinkit paremman akustiikan saavuttamiseksi julkisissa palveluissa:

 • Musiikin hiljentäminen tai pois jättäminen

 • Pehmeiden materiaalien lisääminen pintoihin, kuten paksua ja poimutettua verhokangasta seiniin

 • Lasivillalevyjen asentaminen kattoon

 • Yhden tai useamman loosin lisääminen tilaan

 • Kokolattiamatto

 • Huonekaluvalinnat niiden ääntä tuottavien ominaisuuksien mukaan

 • Huopatassut tuolin jaloissa

 • Meluavien ja meluherkkien alueiden sijoittaminen riittävän kauas toisistaan

 • Laadukkaat äänentoistolaitteet ja niiden järkevä sijoittelu

 • Musiikin ammattimainen kuratointi

Lue asiantuntijoiden, Perttu Korhosen, Tuomas Hännisen sekä Ilja Milanin haastattelut kokonaisuudessaan täältä.​

rauhallisessa miljöössä viihtyy
Jos on epäselvää, mikä olisi toimivin ratkaisu palvelussa, musiikin hiljentämistä, sen kohdentamista tai poistamista voi testata ja kerätä asiakaspalautetta kokeilusta.

Ääniympäristön esteettömyys ja saavutettavuus

Hyvä akustiikka, mahdollisimman vähäinen kaikuisuus ja taustahälyn minimointi ovat olennaisia tekijöitä hyvän kuunteluympäristön saavuttamiseksi. Esteetön ääniympäristö hyödyttää meistä jokaista, mutta on paljon ihmisiä, joiden on esimerkiksi haastavaa kuulla tai vaikkapa keskittyä hälyisässä ympäristössä. Vapaa-ajan paikoissa, kuten ravintoloissa, hyvä kuunteluympäristö on osa esteettömyyttä, sillä paikkoihin tullaan usein tapaamaan ystäviä tai pitämään työpalavereita. Kaupassa taustalla soiva musiikki voi häiritä, kun väsyneenä ja kiireessä pitäisi kyetä suunnittelemaan monen päivän ruokaostokset. 

KUULOLIITON ÄÄNIYMPÄRISTÖN esteettömyyskysymysten asiantuntija Jukka Rasa kertoi meille, miten esteettömyyttä voidaan lisätä vapaa-ajan paikoissa:

 • parantamalla akustiikkaa

 • poistamalla taustamusiikki ja vähentämällä taustaääniä

 • toteuttamalla taustamusiikki ammattimaisesti

 • kohdentamalla taustamusiikki vain tiettyihin osiin tilaa

 • valitsemalla vähemmän kilisevät astiat ja vähemmän kolisevat huonekalut

 • lisäämällä tilaan ääntä vaimentavia elementtejä; katso akustiikka-asiantuntijoiden vinkit tästä

Voit lukea lisää aiheesta Kuuloliiton sivuilta. Pääset sivuille tästä.​

ÄÄNTEN VAIKUTUS TERVEYTEEN on tiedossa ja siksi hiljaisuuden lisääminen julkisissa tiloissa on nykytiedon valossa myös vastuullisuuden ja saavutettavuuden kysymys. On mahdollista, että tulevaisuudessa äänten käyttöä julkisissa palveluissa säädellään. Ainakin tutkijat ovat sitä mieltä, että nykysäännökset eivät suojele terveyttämme äänten osalta riittävästi.

Tuore väitöstutkimus osoittaa, että nykyiset säännökset eivät suojele ihmisiä riittävästi häiritseviltä ääniltä:
bottom of page