top of page
luo hiljaisuutta

Luo hiljaisuutta

Olemme toiveikkaita sen suhteen, että hiljaisuus tulee leviämään vapaa-ajan paikoista koteihin, aivan kuten kävi savuttomuudellekin.

Mihin kaikkialle hiljaisuutta voi viedä ja miten?

JOKAINEN MEISTÄ voi vaikuttaa omaan ja läheistensä melukuormaan lisäämällä hiljaisuutta ympäristöönsä. Kuka vain voi suunnitella hiljaisemman tapahtuman tai tempauksen kotona, julkisessa tilassa tai työpaikalla.

MONISSA OPPILAITOKSISSA on jo hiljaisia tiloja, joihin opiskelijat voivat mennä rauhoittumaan. Jos omassa työpaikassa tai koulussa ei vielä tällaista ole, voit toimia aloitteentekijänä asian edistämiseksi. Koulussa voisi vaikkapa kokeilla hiljaista lounasta tai työpajaa. Työpaikan virkistystapahtuman teeman taas voisi rakentaa hyvinvointia tukevan hiljaisuuden ympärille.

HILJAISUUDEN VOI VALITA teemaksi myös kodin erilaisissa juhlatilaisuuksissa. Jos tilaisuuden fokuksessa on kuulumisten vaihto ja kohtaaminen, kannattaa pohtia musiikin käyttöä, sillä onnistunut taustamusiikin käyttö on haastava laji. Tarvitaanko musiikkia ollenkaan tai voisiko musiikki soida eri huoneessa, missä ihmiset oleskelevat? Tällöin keskustelulle voi olla paremmat mahdollisuudet samalla, kun musiikin tuoma tunnelma välittyy tilaan. On hyvä miettiä, minkä tyylinen musiikki toimii taustalla parhaiten. Entä voisiko musiikkia soittaa vasta vähän myöhemmin, kun kuulumisia on jo ehditty vaihtaa? Kotibileissäkin voi mitata desibelejä ja musiikkia hiljentää tai poistaa kokonaan, jos häly yltyy kovaksi.

Mittausohjeet ja desibelitaulukon löydät
Hiljaiset paikat voi osallistua toiminnan suunnitteluun ja antaa tarvittavaa tietoa hiljaisemman ympäristön toteuttamiseksi. Voit olla meihin yhteydessä
lapset tarvitsevat hiljaisuutta

Lapset ja nuoret tarvitsevat hiljaisuutta

TÄNÄ PÄIVÄNÄ lapsilla ja nuorilla todetaan yhä enemmän tarkkaavuuden- ja oppimisen häiriöitä sekä univaikeuksia ja mielialan haasteita. Hiljaiset paikat -toiminnan taustalla on myös kiinnostus lasten ja nuorten hyvinvointia kohtaan. Tämä siksi, että nykyelämän meluisuus on yksi uhka lasten terveelle kehitykselle ja kasvulle.

LAPSI OPETTELEE ympäristönsä rakenteita ja toimintatapoja ja omaksuu oppiessaan malleja, jotka usein jäävät pysyviksi. Aikuisen tavat luovat asenteita, joita lapset kantavat mukanaan. Siksi on tärkeää, että lapset tulevat tietoisiksi ääniympäristöstä ja oppivat ilmaisemaan toiveensa sen suhteen. Tämä tukee tärkeällä tavalla heidän ympäristösuhteensa muodostumista. Samalla lapsi tulee omaksuneeksi tärkeän työkalun hyvinvointinsa tukemiseen. Ääniympäristöön havahtuminen on tärkeä, tähän mennessä huomiotta jäänyt osa ympäristökasvatusta.

HYVÄ UUTINEN on se, että lasten ja nuorten vanhemmilla on mahdollisuus lähteä tekemään työtä parempien ääniympäristöjen eteen saman tien. Päiväkoti ja koulu ovat valitettavan meluisia ympäristöjä. Tämän takia lasten kohdalla olisi todella tärkeää kiinnittää huomiota melun kokonaismäärään ja lisätä hiljaisuutta perheen vapaa-ajalla. Television ja muiden älylaitteiden maltillinen volyymi ja käytön rajoittaminen ovat hyviä tapoja lisätä hiljaisuutta lasten arjessa. Kuulokkeiden käyttöön liittyy erityisiä terveysriskejä, eikä aikuisen ole helppo valvoa lapsen valitsemaa kuulokkeiden volyymitasoa. Kodinkoneet on nykyään helppo valita hiljaisemman vaihtoehdon mukaan, sillä niiden äänitasoista on saatavilla tietoa.

LASTEN JUHLISSA meteli voi nousta kovaksi. Tällöin saattaa olla kannattavaa miettiä, olisiko musiikki oma ohjelmanumeronsa vaikkapa diskon muodossa sen sijaan, että se soi koko juhlan ajan taustalla. Aina voi miettiä, tarvitaanko musiikkia ollenkaan. Lasten harrastukset ovat nykyään yhä meluisampia. Siihen kannattaa kiinnittää huomiota ja ottaa asia puheeksi esimerkiksi harrastustoiminnasta vastaavan kanssa. Voisiko esimerkiksi tanssitunnilla musiikki soida maltillisemmalla tasolla? Perheen yhteistä tekemistä voi suunnitella myös ottamalla huomioon ääniympäristön ja valitsemalla hiljaisempia vaihtoehtoja. Toivon mukaan tulevaisuudessa myös esimerkiksi elokuvanäytöksen voi valita hiljaisempana.

bottom of page